MAKLUMAT MENGENAI BLOG

Blog ini akan memberi informasi mengenai Bahasa Melayu secara umumnya.
Contoh-contoh peribahasa turut dimuatkan dalam blog ini. Disamping itu juga RPH mengenai pengajaran Bahasa Melayu dan refleksinya turut disertakan. Sila klik tab pautan untuk mendapat paparan yang anda kehendaki.

TENTANG SAYA

NAMA : ABANG AHMAD SALIMINBIN BUJANG HAMSHAWY

NO. MATRIK : D20102046220

NO. K/P : 810801135293

PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA


PENSYARAH : NORHISHAM BIN MOHAMAD NORDIN