MAKLUMAT MENGENAI BLOG

Blog ini akan memberi informasi mengenai Bahasa Melayu secara umumnya.
Contoh-contoh peribahasa turut dimuatkan dalam blog ini. Disamping itu juga RPH mengenai pengajaran Bahasa Melayu dan refleksinya turut disertakan. Sila klik tab pautan untuk mendapat paparan yang anda kehendaki.

Friday, December 2, 2011

Canggung seperti antan dicungkilkan duri

Canggung seperti antan dicungkilkan duri

Maksudnya : Melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan sepatutnya.

0 comments:

Post a Comment