MAKLUMAT MENGENAI BLOG

Blog ini akan memberi informasi mengenai Bahasa Melayu secara umumnya.
Contoh-contoh peribahasa turut dimuatkan dalam blog ini. Disamping itu juga RPH mengenai pengajaran Bahasa Melayu dan refleksinya turut disertakan. Sila klik tab pautan untuk mendapat paparan yang anda kehendaki.

Friday, December 2, 2011

Cakak sudah, silat teringat

Cakak sudah, silat teringat

Maksudnya : Perkara sudah selesai, barulah terdengar keterangan atau sungutan.

Cakak - Kelahi

0 comments:

Post a Comment